Studentski dom Pula - Paviljon 2 i 3

Naziv građevine: Studentski dom Pula - Paviljon 2 i 3.

Investitor: Sveučilište Jurja Dobrile Pula.

Vrijeme realizacije:  od 01.2019. do 06.2021. godine. U tijeku su poslovi opremanja koji bi trebali trajati do 01.2022. godine.

Vrijednost investicije: izgradnja 50,59 milijuna kuna, opremanje 5,06 milijuna kuna.

Kratki opis građevine:

Izgradnja Studentskog doma Pula - Paviljon 2 i 3. Površina Paviljona 2 iznosi 5.472 m2 a Paviljona 3 iznosi 1.434 m2, odnosno ukupna površina iznosi 6.906 m2. Studentski dom ima 97 smještajnih jedinica u Paviljonu 2 raspoređenih na četiri etaže, dok Paviljon 3 ima 27 smještajnih jedinica raspoređenih na tri etaže, odnosno ukupno 124 smještajne jedinice. U sklopu Studentskog doma - Paviljon 2 se nalazi podzemna garaža, toplinska podstanica, praonica rublja, fitnes centar sa sanitarijama, prostorija za zabavu sa sanitarijama, razna spremišta, restoran, kuhinja, uredi, prostorije za dnevni boravak i druženje, smještajne jedinice, vertikalne komunikacije itd. U sklopu Studentskog doma - Paviljon 3 se nalaze prostorije za dnevni boravak i druženje, čajne kuhinje, spremišta, smještajne jedinice, vertikalne komunikacije itd. Studentski dom - Paviljon 2 se sastoji od podruma, prizemlja i 3 kata, dok se Paviljon 3 sastoji od prizemlja i 2 kata. Konstrukcija objekta je armirano betonska sa zidovima, stupovima, gredama i pločama velikog raspona i debljine 20 cm. Ovojnica objekta je izvedena kao ventilirana fasada od kompozitnog materijala sa toplinskom izolacijom od kamene vune debljine 15 cm. Krov je izveden kao ravni sa hidroizolacijskom folijom i toplinskom izolacijom od kamene vune debljine 20 cm.

Na krovu Paviljona 2 instalirana je dizalica topline za grijanje i hlađenje, fotonaponski i hibridni paneli za pripremu potrošne tople vode (PTV) i proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Instalirana snaga fotonaponske elektrane iznosi 35,2 kW.

Nadzorni tim je sačinjavalo 6 inženjera i to građevinske, arhitektonske, strojarske i elektro struke.

Projekt je sa 85 % financiran bespovratnim sredstvima iz EU fondova.

Pratite nas na društvenim mrežama