Ortopedska bolnica prim.dr. Martin Horvat Rovinj

Naziv građevine: Ortopedska bolnica prim.dr. Martin Horvat Rovinj - Zgrada B.

Investitor: Ortopedska bolnica prim.dr. Martin Horvat Rovinj.

Vrijeme realizacije: od 01.2021. do 05.2021. godine.

Vrijednost investicije:

Kratki opis građevine:

U skopu projekta rekonstrukcije Zgrade B Ortopedske bolnice prim.dr. Martin Horvat u Rovinju izvođeni su radovi zamjene pokrova krovišta sa konstrukcijskom obnovom dijelova dotrajale konstrukcije krovišta. Krov je izveden kao kosi daščani krov sa pokrovom od specijalnog lima. Rekonstruirana je ovojnica objekta u izvornom obliku.

Nadzorni tim su sačinjavala 2 inženjera.

Pratite nas na društvenim mrežama