Kamp Kažela Medulin

Naziv građevine: Kamp Kažela Medulin, I. faza

Investitor: Arena Hospitality Group d.d. Pula

Vrijeme realizacije:  od 11.2018. do 05.2020. godine

Vrijednost investicije: 205,34 milijuna kuna.

Kratki opis građevine:

Rekonstrukcija Auto kampa Kažela 4* u Medulinu, površina zahvata je iznosila cca 450.000 m2, izgrađena je nova recepcija sa parkiralištem, nove glavne, sporedne i priključne prometnice u dužini od cca 7 km, novi activity pool sa restoranima, novi relax pool dužine 80 m (najveći u Hrvatskoj), ukupna površina vode iznosi 1.134 m2, kompletno nova infrastruktura (VIO instalacije, hidrantska mreža ukupne dužine 18,4 km), elektro instalacije slabe i jake struje ukupne dužine 77,3 km, uređenje i opremanje sa mobile home 174 parcela. Završena je 1. od 3. faze rekonstrukcije. 

Ukupan tim na projektu čini 7 inženjera.

Pratite nas na društvenim mrežama