Gradski bazen Rovinj

Naziv građevine: Gradski bazen Rovinj u Rovinju

Investitor: Valbruna sport d.o.o. Rovinj

Vrijeme realizacije:  od 09.2020. do 04.2023. godine

Vrijednost investicije: 8.981.317,29 euro ili 67.669.735,13 kn.

Kratki opis građevine:

Izgradnja Gradskog bazena Rovinj u Rovinju kao zamjenske građevine u sklopu Ortopedske bolnice prim.dr. Martin Horvat Rovinj. Tlocrtne dimenzije građevine su 78,58 m x 36,77 m i sastoji se od dvije dilatacije. Površina građevine 5.417 m2, površina vode 990 m2. Objekt se sastoji od podrumske etaže u kojoj je smještena kompletna strojarska oprema bazena, prizemlja u kojem se nalazi olimpijski bazen sa tribinama, terapijski bazen sa slanom grijanom vodom, sanitarije, garderobe, wellness, uredi, recepcija sa holom itd. i 1. kata na kojem je smještena galerija, sanitarije, strijarnice i ostali sadržaji razne namjene. U sklopu bazena je napravljena cesta sa parkiralištem. Konstrukcija objekta je armirano betonska i čelična. Sa čeličnom konstrukcijom je izrađen kompletan krov dilatacije D1 raspona 36 m. Ukupno je ugrađeno oko 150 tona čelične konstrukcije sa AKZ i protupožarnom zaštitom.

Nadzorni tim je sačinjavalo 5 inženjera i to građevinski, elektro i strojarski inženjeri.

Pratite nas na društvenim mrežama