Gradski bazen Pula

Naziv građevine: Gradski bazen Pula u Puli

Investitor: Pula sport d.o.o. Pula

Vrijeme realizacije:  od 07.2017. do 12.2018. godine

Vrijednost investicije: 60,00 milijuna kuna.

Kratki opis građevine:

Izgradnja Gradskog bazena Pula u Puli. Površina građevine 6.295 m2, površina vode 1.208 m2. Objekt se sastoji od podrumske etaže u kojoj je smještena kompletna strojarska oprema bazena, prizemlja u kojem se nalazi olimpijski bazen sa tribinama, multifunkcionalni bazen, mali dječji bazen, sanitarije, garderobe, wellness, uredi, recepcija sa holom itd. i 1. kata na kojem je smješten fitnes sa sanitarijama i ostalim sadržajima razne namjene. U sklopu bazena je napravljena prilazna cesta sa parkiralištem i trafostanica. Konstrukcija objekta je armirano betonska i čelična. Sa čeličnom konstrukcijom je izrađen kompletan krov raspona 60 m. Ukupno je ugrađeno oko 400 tona čelične konstrukcije sa AKZ i protupožarnom zaštitom.

Nadzorni tim je sačinjavalo 6 inženjera i to građevinski, elektro i strojarski inženjeri.

 

 

 

 

 

 

Pratite nas na društvenim mrežama