CUP Zajarki Zaprešić, CUP Zajarki d.o.o. Zaprešić, 2008. godina

- Elaborat o toplinskoj zaštiti i uštedi energije.

- Elaborat zaštite od buke.

- Glavni projekt vodoopskrbe i odvodnje sa troškovnikom.

Pratite nas na društvenim mrežama