Stručni i investicijski nadzor

Stručni i investicijski nadzor nad građenjem

Među najvažnijim učesnicima u gradnji je kvalitetan stručni nadzor. Profesionalno, savjesno i odgovorno ponašanje nadzornih inženjera osnova je za kvalitetnu gradnju i kasnije nesmetano korištenje građevine.

Obavljamo poslove kompletnog stručnog nadzora nad kvalitetom izvedbe građevinskih, građevinsko – obrtničkih, elektroinstalaterskih i strojarskih radova, kao i radova hortikulturnog uređenja i opremanja objekata u tijeku izgradnje ili rekonstrukcije temeljem Građevinske dozvole, ugovornih uvjeta, tehničkih propisa i posebnih uzanci o građenju - uz aktivno prisustvo nadzornih inženjera na gradilištu, a u što je uključeno:

 • Kontrola trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini.

 • Kontrola održavanja ugovorenih rokova i praćenje glavnog operativnog plana građenja u suradnji sa glavnim Izvođačem.

 • Kontrola kvalitete radova i kvalitete ugrađenih materijala.

 • Pregled i potpis Građevinskih dnevnika i Građevinskih knjiga.

 • Kontrola izgradnje prema Građevinskoj dozvoli, Glavnom i Izvedbenom projektu.

 • Organizacija tjednih koordinacija i izrada zapisnika s popisom obveza svih sudionika s naznačenim rokovima izvršenja.

 • Prisutnost na gradilištu.

 • Organizacija pregleda i ispitivanja izvedenih radova i pojedinih sklopova od strane ovlaštenih organizacija u svrhu dobivanja pozitivnih ocjena mišljenja i certifikata potrebnih za uspješnu provedbu tehničkog pregleda.

 • Snimanje građevine iz zraka dronom u 4K rezoluciji.

 • Podnošenje izvješća.

 • Organizacija sastanaka.

 • Primopredaja građevine sa pripadajućom dokumentacijom, konačni obračun i organizacija i sudjelovanje u tehničkom pregledu – aktivnosti na koordinaciji učesnika radi dobivanja pozitivnog mišljenja.

 • Sudjelovanje u utvrđivanju i otklanjanju nedostataka na kraju svih radova i kontinuirano provođenje Sustava upravljanja kvalitetom (SUK).

 • Izrada konačnih obračuna.

 • Ostali poslovi.

Na većim projektima gdje je u realizaciju projekta uključen veći broj sudionika (Izvođači, Projektanti, Stručni nadzori i dr.) pratimo rad svih učesnika u gradnji, kontroliramo njihove troškove, usklađenost ugovorenih obveza sa realiziranom dinamikom i troškovima, služimo kao posljednja zaštita Naručitelju prije isplate ispostavljenih mjesečnih računa, privremenih situacija (računa), okončanih situacija (računa) i drugih financijskih dokumenata koje ispostavljaju angažirani sudionici na realizaciji projekta.

Pratite nas na društvenim mrežama