Projektiranje

Projektiranje

U poslovima Projektiranja izrađujemo projekte od Idejnog rješenja do Izvedbenog projekta za objekte visokogradnje i to:

 • Stambene građevine.

 • Poslovne građevine.

 • Industrijske hale (skladišta).

 • Proizvodne hale.

Za navedene objekte obavljamo slijedeće poslove:

 • Analiza lokacije.

 • Idejna rješenja.

 • Idejni projekti.

 • 3D prikazi i vizualizacije.

 • Glavni projekti.

 • Izvedbeni projekti.

 • Troškovnici.

 • Koordinacija sa projektantima različitih struka.

 • Pribavljanje raznih potvrda od tijela javne uprave.

 • Kontakt sa tijelima javne uprave.

 • Projektantski nadzor.

Osim navedenih poslova projektiranja izrađujemo i:

 • Etažne elaborata s kompletnom provedbom postupka upisa vlasništva posebnih dijelova nekretnine u zemljišne knjige.

 • Snimanje postojećih građevina i izrada projekata postojećeg stanja građevina.

 • Projekte za legalizaciju stambenih i poslovnih građevina.

 • Projekte izvedenog stanja sa izradom vizualizacija visoke rezolucije pomoću aplikacije Pix4D-a.

Pratite nas na društvenim mrežama